Cecilie Skougaard

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 2013 og blev autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2016. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Som psykolog arbejder jeg med mange forskellige temaer, bl.a. parforholds- og forældreskabsudfordringer, identitetsudvikling med unge, livsforandringer og -dilemmaer – og alle de måder de kan komme til udtryk på i form af tristhed, ængstelighed, øget konfliktniveau, afstand til nære osv.

Med udgangspunkt i en mentaliseringsbaseret ramme arbejder jeg integrativt med tilknytningsteori og systemisk terapi, hvor jeg forstår den enkelte som del af sine omgivelser og relationer, og hvor vi alle har gode grunde til at tænke, føle og handle som vi gør, selvom det ikke altid fører til det vi ønsker og håber på.

Ved siden af min private praksis har jeg arbejdet særligt med gravide, nybagte forældre samt familier, børn og unge.

IMG 1700
IMG 0979

Katrine Jensen

Jeg har en kandidat i Pædagogisk Psykologi fra 2015 og en grunduddannelse som pædagog fra 2005.

Jeg har alsidig pædagogisk erfaring og deraf diverse praksisorienterede tips og tricks der kan være nyttige i et familieliv. Dertil har jeg siden 2014 arbejdet fuld tid terapeutisk, hvor jeg har beskæftiget mig med udviklingsarbejde med familier. Jeg er optaget af, at det ”gode familieliv” kan se ud på mange forskellige måder.

Jeg arbejder derfor på at forstå de kulturer og værdier, som den enkelte familie finder betydningsfulde og lægger det til grund for mit arbejde. Metodisk arbejder jeg ud fra et systemisk blik og min erfaring er, at familien er den vigtigste ressource til at understøtte udvikling. Det giver derfor altid mening, at hele familien arbejder med, når et eller flere familiemedlemmer ikke trives.

Dertil er jeg inspireret af responsbaseret praksis, som en virksom metode til at få øje på de meningsfulde intentioner og den handlekraft der, også i svære livsomstændigheder, er til stede i menneskers liv. Det kan være afgørende i forståelsen af os selv og hinanden at disse synlig- eller tydeliggøres.