EMDR terapi

Hvad er EMDR terapi?

EMDR er en forkortelse for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det er en evidensbaseret psykoterapi, som oprindeligt er udviklet til behandling af traumer og PTSD, men ligeledes har vist sig effektiv i forhold til behandling af mange andre psykiske og somatiske problemstillinger, samt til børn og unge.

EMDR er godkendt og anbefalet af WHO til behandling af traumer. I en EMDR-kontekst forstås et traume som en oplevelse, der har overskredet hjernens naturlige kapacitet til at bearbejde og forstå det som er sket. Oplevelsen vil derfor ikke blive husket som et almindeligt minde, men i en fastfrosset rå form, hvor alle aspekter af oplevelsen, fx følelser, tanker, kropsfornemmelser og sanseoplevelser vil dukke op, når man tænker på eller kommer i tanke om oplevelsen, ligesom den kan bryde forstyrrende ind i hverdagen, når der er noget som aktiverer mindet om den.

EMDR terapi går ud på, at bearbejde de vanskelige livsbegivenheder og forstyrrende oplevelser, der forårsager problemer og ubehag i den nutidige hverdag, samt arbejde med mestring af fremtidige udfordringer.

Igennem samtale finder vi sammen ud af, hvilke oplevelser vi skal arbejde med, og lægger en behandlingsplan. Den konkrete bearbejdning går ud på, at det forstyrrende minde aktiveres, samtidig med en bilateral stimulering, enten ved at du følger mine fingre med øjnene fra højre til venstre eller ”tapping”, hvor dine hænder ”tappes” skiftevis. Når processen er afsluttet, vil du fortsat kunne huske de svære oplevelser, men de vil ikke længere være forbundet med stort ubehag og deres indvirkning på dit liv nu vil mindskes.

EMDR terapi indeholder elementer og perspektiver fra forskellige terapeutiske tilgange og er fleksibel, idet metoden kan inddrages, når det giver mening, og kan hjælpe til at give mere overskud og plads til det der ellers arbejdes med i det terapeutiske forløb.

Priser:

Individuel terapi: 1 time 1100 kr. (Studerende eller unge ml. 18-22 år 950 kr.) 1½ time 1500 kr.

Download

Medlem af Dansk Psykolog Forening