Familieterapi

Familien er den vigtigste ressource til at understøtte udvikling og det giver derfor altid mening, at hele familien arbejder med, når et eller flere familiemedlemmer ikke trives.

Det kan være mange forskellige grunde og håb bag en beslutning om at starte i familieterapi, såsom:

  • Et ønske om at holde samtalen på sporet
  • Et ønske om at forstå og rumme hinandens følelser og oplevelser
  • Et ønske om at komme misforståelser til livs
  • Et ønske om at være sammen om det, der er svært mellem jer på nye og mere omsorgsfulde måder
  • Et ønske om at kunne forstå og navigere i de særlige udfordringer, der kan knytte sig til fx høj begavelse eller kønsidentitet
  • Et ønske om at kunne forstå og håndtere angstproblematikker og højt skolefravær
  • Et ønske om at kunne håndtere, når familien undergår forandringer, fx når børn kommer i selvstændighedsalderen eller bliver teenagere, eller I skal navigere i en ny virkelighed og hverdag efter en skilsmisse
  • Et ønske om hjælp når familien oplever en krise, er ramt af fx spiseforstyrrelse, skilsmisse eller følgevirkninger efter overgreb

Uanset hvad der ligger til grund for jeres ønske om at gå i familieterapi, er der her mulighed for at tale om fortid, nutid og fremtid i trygge rammer.

Når vi laver familieterapi, er vi to terapeuter som arbejder sammen, fordi vi har erfaring for, at det skaber de bedste betingelser for, at der kan tages hånd om jeres familie som helhed og for jer hver især.

Vi har arbejdet sammen i 6 år og supplerer hinanden godt med vores forskellige baggrunde, som giver os mulighed for at favne bredt og bidrage med både pædagogisk og psykologisk viden og perspektiv.

Med udgangspunkt i jeres familie og hvad I gerne vil arbejde med, finder vi i samarbejde ud af, hvordan vi planlægger samtaleforløbet, idet der er mulighed for samtaler med hele familien samlet, men også med ”delmængder” fx med forældrene, med børnene, eller med én forælder og ét barn.

Terapi er et samarbejde og en investering af ressourcer. Derfor vil vi anbefale, at vi tager en kort indledende telefonsamtale, inden vi aftaler vores første samtale, hvor I kan fortælle om jeres situation, og hvorfor I ønsker at starte et terapeutisk forløb. Det er en mulighed for, at I kan få en fornemmelse af, om det er os, I gerne vil starte et terapeutisk samarbejde med.

Priser:

Familieterapi: 1½ time 2100 kr. (Vi er et behandlerteam på to)

Download

Medlem af Dansk Psykolog Forening